Terma & Syarat

Terma dan Syarat Terkini MIDES


SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENSIJILAN

 • Syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), berdasarkan kod bidang yang berkaitan dengan industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan seperti berikut:
  • Pembuatan
  • Pengilangan
  • Pemasangan
  • Penyelenggaraan 
  • ICT
  • Reka Bentuk/ Design 
  • Penyelidikan dan Pembangunan/ RnD
 • Keahlian MIDES hanya diberikan kepada 7 jenis kategori syarikat di atas dan TIDAK kepada syarikat di bawah kategori berikut:
  • Agents, Supplier  dan Trading
   • Tidak mempunyai keupayaan teknikal/ memiliki infrastruktur dan fasiliti .
  • International Companies
   • Klasifikasi atau maksud perniagaan sebagai international company adalah, cawangan syarikat luar negara yang dibuka, bercawangan dan didaftarkan dalam Malaysia. 
  • Syarikat yang menjalankan perniagaan perkhidmatan/ penjualan produk komersial
   • Klasifikasi atau maksud perniagaan berteraskan perkhidmatan/ penjualan produk komersial adalah syarikat yang tidak mempunyai keupayaan dalam menjalankan atau melaksanakan fungsi pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan:
   • Contoh perniagaan yang berteraskan perkhidmatan/ produk komersial adalah seperti, perniagaan servis penurapan jalan(tar), landskap, pembinaan bangunan/ infrastruktur/ fasiliti, pencucian, penyelelenggaraan atau penjualan bas/ van/ kereta/ motosikal/ basikal, pembuatan/ pemasangan perabot hiasan, pemotongan kayu/ besi, servis sewaan kenderaan komersial berat dan ringan, cenderahati, menjahit, memasak, konsultansi komersial (bukan melibatkan pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan) dan lain-lain perniagaan berkaitan yang tidak menjalankan atau melaksanakan fungsi pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan;
 • Melengkapkan pendaftaran syarikat menerusi sistem MIDES serta berjaya mengharungi 2 sesi proses pengauditan MIDES.
  • Lulus sesi penilaian audit teknikal oleh urus setia Kumpulan Kerja yang dimohon; 
  • Lulus sesi penilaian audit pengurusan dan diperakui oleh urus setia induk Bahagian Industri Pertahanan (BIP).
  • Mendapat keputusan penilaian 3 - 5 bintang daripada MIDES.
 • Syarat wajib kepada syarikat untuk memohon pensijilan MIDES
  • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya 3  tahun (dari tarikh semasa permohonan)
  • Mempunyai status kewangan yang kukuh (Berdasarkan Penyata Kewangan 3 Tahun Terkini)
  • Tidak diisytiharkan muflis/ bankrap; 
  • Mempunyai infrastruktur/ prasarana yang lengkap untuk menjalankan aktiviti pembuatan, pemasangan, pengilangan, ICT dan perkhidmatan; 
  • Mempunyai track record perkhidmatan yang baik dengan pengguna;
  • Berkemampuan dan berkeupayaan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pembuatan, pemasangan, pengilangan, ICT dan perkhidmatan yang berkaitan industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan;
  • Syarikat atau mana-mana pihak pengurusan/kakitangan syarikat tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengancam keselamatan negara dan tidak disenarai hitamkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 
  • Semua syarikat yang pernah dan sedang memperolehi kontrak perolehan dengan Kementerian Pertahanan serta terlibat dalam program offset atau Program Pengukuhan Ekonomi (PPE) Kementerian adalah diwajibkan memohon pensijilan MIDES. 

TEMPOH DAN TARIKH PENSIJILAN
 • Tarikh sah laku pensijilan adalah bagi tempoh TIGA (3) tahun dari tarikh sijil dikeluarkan.
 • Tempoh sah laku sijil boleh disemak menerusi akaun permohonan atau di sijil yang telah dikeluarkan.
 • Penarafan pensijilan keupayaan syarikat TIDAK diberikan secara automatik berdasarkan ‘seniority’ , kumpulan syarikat, tempoh penglibatan syarikat bersama Kementerian/ MIDES atau keterlibatan syarikat melalui kontrak bersama Kerajaan.
 • Bagi syarikat mendapat pensijilan bersyarat, tempoh pensijilan hanya bagi tempoh DUA (2) tahun dari tarikh sijil dikeluarkan.

PENSIJILAN BERSYARAT (PB)

 • Diberikan kepada syarikat yang memohon serta telah menjalani penilaian Audit Teknikal Keupayaan dan Audit Pengurusan MIDES, namun gagal mencapai minimum 3 bintang pensijilan;
 • Memperoleh keputusan sekurang-kurangnya 2 bintang pensijilan hasil dari penilaian MIDES; 
 • Mendapat sokongan daripada Ketua Sekretariat Kumpulan Kerja dan dipersetujui dan diperakui oleh Setiausaha Bahagian Industri Pertahanan melalui nasihat urus setia induk MIDES;
 • Kuasa penuh dalam menentukan kedudukan, status syarikat sebagai PB adalah berdasarkan keputusan Setiausaha Bahagian Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan melalui nasihat urus setia induk MIDES; 
 • PB juga boleh diberikan sekiranya syarikat dilihat berpotensi untuk dibangunkan keupayaannya serta dilihat berupaya menyumbang kepada  pembangunan industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan tempatan (berdasarkan syor dari urus setia induk MIDES ); 
 • Tempoh percubaan sebagai PB adalah selama DUA (2) tahun dari tarikh keputusan/ sijil dikeluarkan; 
 • Syarikat boleh diaudit semula setelah selesai melakukan permohonan lengkap menerusi sistem MIDES selepas DUA (2) tahun dari tarikh keputusan/ sijil dikeluarkan; 
 • Tempoh maksimum bagi sebuah syarikat memiliki Pensijilan Bersyarat (PB) adalah tidak melebihi DUA (2) kali berturut-turut; 
 • Jika syarikat masih gagal memperoleh keputusan audit 3 – 5 bintang pada kali ke 3 penilaian audit MIDES dijalankan, syarikat hanya dibenarkan melakukan permohonan semula sebagai ahli MIDES selepas TIGA tahun dari tarikh keputusan penilaian kali ke 3 dikeluarkan oleh urus setia induk MIDES.
 • Sekiranya selepas itu syarikat didapati masih gagal memperoleh keputusan audit 3 – 5 bintang, secara automatiknya syarikat dikategorikan sebagai GAGAL penilaian dan perlu menunggu 1 tahun berikutnya untuk melakukan permohonan semula.
 • Syarikat yang memiliki Pensijilan Bersyarat (PB) tidak mempunyai hak untuk menuntut kelebihan sama rata atau bantuan pembangunan yang diberikan khusus kepada pemegang sijil MIDES (3-5 Bintang). Walaubagaimanapun, kelebihan tersebut boleh diberikan melalui persetujuan daripada Setiausaha Bahagian Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan melalui nasihat urus setia induk MIDES.

PERMOHONAN SEMULA PENSIJILAN MIDES

 • Syarikat perlulah melakukan permohonan semula pensijilan menerusi sistem MIDES sekurang-kurangnya ENAM (6) bulan sebelum tarikh akhir keahlian;
 • Rujukan mengenai status, pemakluman serta keperluan untuk melakukan permohonan semula keahlian akan dipaparkan menerusi notifikasi akaun syarikat di portal MIDES / emel;
 • Status pengoperasian syarikat masih mematuhi syarat utama permohonan pensijilan MIDES. (Syarikat tidak menukar pelan perniagaan untuk hanya menjadi sebagai Ejen, Pembekal/ International Companies/ Syarikat Komersial)
 • Melengkapkan pendaftaran syarikat menerusi sistem MIDES serta berjaya mengharungi 2 sesi proses pengauditan MIDES.
  • Lulus sesi penilaian audit teknikal oleh urus setia Kumpulan Kerja yang dimohon; 
  • Lulus sesi penilaian audit pengurusan dan diperakui oleh urus setia induk Bahagian Industri Pertahanan (BIP).
  • Mendapat keputusan penilaian 3 - 5 bintang daripada MIDES.
 • Syarat wajib kepada syarikat untuk memohon pensijilan MIDES
  • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya 3  tahun (dari tarikh semasa permohonan)
  • Mempunyai status kewangan yang kukuh (Berdasarkan Penyata Kewangan 3 Tahun Terkini)
  • Tidak diisytiharkan muflis/ bankrap; 
  • Mempunyai infrastruktur/ prasarana yang lengkap untuk menjalankan aktiviti pembuatan, pemasangan, pengilangan, ICT dan perkhidmatan; 
  • Mempunyai track record perkhidmatan yang baik dengan pengguna;
  • Berkemampuan dan berkeupayaan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pembuatan, pemasangan, pengilangan, ICT dan perkhidmatan yang berkaitan industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan;
  • Syarikat atau mana-mana pihak pengurusan/kakitangan syarikat tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengancam keselamatan negara dan tidak disenarai hitamkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 
  • Semua syarikat yang pernah dan sedang memperolehi kontrak/ perolehan dengan Kementerian Pertahanan serta terlibat dalam program offset/ Program Pengukuhan Ekonomi (PPE) Kementerian diwajibkan memohon pensijilan MIDES. 

 • Pensijilan keupayaan MIDES yang dimiliki oleh syarikat boleh ditamatkan/ ditarik/ dinyah aktif oleh BIP, berdasarkan perkara-perkara berikut:
  • GAGAL memenuhi mana-mana atau sebahagian daripada syarat – syarat semasa yang telah ditetapkan oleh BIP dan Terma Rujuk MIDES; 
  • Syarikat tidak memberi maklumbalas/ tidak aktif dalam menyertai program/bengkel/ mesyuarat/ survey berkaitan industri pertahanan yang dianjurkan oleh BIP;
  • Syarikat tidak menyokong serta tidak mengikuti program yang dijalankan MIDES kepada pemain industri seperti program pembangunan keupayaan industri, promosi, seminar industri, penerbitan direktori produk dan perkhidmatan tempatan, aktiviti pembangunan Dasar Industri Pertahanan Negara (DIPN), pameran pertahanan dan keselamatan dan lain-lain usaha yang berkaitan;
  • Maklumat/ Profil syarikat tidak dikemaskini melebihi tempoh 6 bulan dari tarikh akhir kemaskini di sistem;
  • Syarikat dilihat tidak berusaha untuk memperbaiki status/ kedudukan/  pencapaian keputusan audit MIDES selepas TIGA (3) kali melakukan permohonan semula keahlian MIDES;
  • Syarikat dilihat tidak membantu, menyumbang serta menyokong usaha Kerajaan berkaitan pembangunan industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan tempatan;
  • Syarikat dilihat tidak membantu, menyumbang serta menyokong usaha Kerajaan sewaktu negara dilanda ancaman, sama ada berkaitan pertahanan, keselamatan, wabak penyakit berjangkit dan sebagainya;
  • Syarikat memohon untuk menarik diri/ dilucutkan keahlian.
 • Keputusan yang diumumkan oleh Bahagian Industri Pertahanan (BIP) adalah MUKTAMAD.
 • Sebarang surat menyurat, pertanyaan, rayuan, bantahan atau apa-apa cubaan untuk mempertikaikan keputusan adalah tidak akan dilayan bagi mana-mana situasi.