Pengumuman

Berita dan peristiwa terkini MIDES


10-06-2020 - 10-06-2020 | Berita
PENJADUALAN AUDIT MIDES 2020 & MUAT TURUN BORANG SCORE

10  Jun - Bahagian Industri Pertahanan (BIP) akan memulakan sesi penjadualan audit kepada 182 permohonan secara berperingkat. Setiap permohonan akan melalui DUA (2) sesi penilaian audit seperti Audit Teknikal Keupayaan (ATK) dan Audit Pengurusan (AP).

Audit Teknikal Keupayaan (ATK)
- Syarikat akan dinilai melalui kelengkapan/ keadaan infrastruktur dan fasiliti untuk menjalankan proses kerja; 
- Carta Aliran Proses Kerja/ Projek
- Jumlah tenaga kerja serta kepakaran yang dimiliki;
- Keluasan tapak kilang atau tapak kerja yang bersesuaian;
- Pematuhan SOP Keselamatan
- Pensijilan CGSO dan Keselamatan

Audit Pengurusan (AP) :
Penilaian dijalan kan mengikut spesikasi penilaian pengurusan yang telah ditetapkan oleh SME Corp Malaysia seperti berikut:
- Prestasi Perniagaan  (Business Performance) 
- Pengurusan Operasi  (Operation Management)
- Keupayaan Pengurusan Syarikat  (Management Capability)
- Inovasi produk atau perkhidmatan  (Operation Management)
- Kemampuan Teknikal  (Technical Capability)
- Kemampuan Kewangan  (Financial Capbility)

*Pihak syarikat boleh memuat turun borang SCORE di  bawah sebagai rujukan serta persediaan awal.