Pengumuman

Berita dan peristiwa terkini MIDES


24-03-2020 - 01-05-2020 | Berita
ARAHAN MENDAFTAR DAN PENILAIAN SEMULA STATUS KEAHLIAN MALAYSIA INDUSTRY COUNCIL FOR DEFENCE, ENFORCEMENT AND SECURITY (MIDES)

24 Mac - Kementerian Pertahanan telah membentangkan inisiatif Kertas Putih Pertahanan (KPP) sebagai dokumen rujukan utama bagi hala tuju dan inisiatif Kementerian Pertahanan untuk tempoh 10 tahun akan datang. Antara inti pati penting yang digariskan oleh KPP ialah kepentingan usaha bersepadu pelbagai pihak dalam membangunkan keupayaan pemain industri pertahanan tempatan.

Sehubungan dengan itu, Bahagian Industri Pertahanan (BIP) telah diminta untuk menilai semula status keahlian serta pengiktirafan sijil keupayaan yang telah dikeluarkan kepada seluruh ahli MIDES. Ini bagi memastikan segala kelebihan selaku ahli MIDES dapat diberikan kepada ahli yang layak dan aktif sahaja.  Oleh itu, segala sijil pengiktirafan ahli yang telah dikeluarkan oleh MIDES sehingga tahun 2019 akan ditamatkan pada penghujung Oktober 2020 ini.

BIP juga telah menyediakan portal khas untuk memudahkan ahli MIDES bagi sebarang urusan pendaftaran, pengemaskinian makluman syarikat serta pemakluman terkini sebarang aktiviti dan promosi. Oleh itu, kepada semua syarikat yang berminat bagi meneruskan keahlian bersama MIDES secara percuma hendaklah menghantar permohonan baharu menerusi portal MIDES di https://mides.mod.gov.my/portal/login.php ; sebelum 1 Mei 2020. Proses penilaian audit keupayaan secara berperingkat hanya akan dijalankan kepada permohonan yang diterima melalui portal MIDES sahaja dan bukan secara automatik kepada ahli MIDES seperti yang dilakukan sebelum ini.


  Muat Turun Dokumen