Pengumuman

Berita dan peristiwa terkini MIDES


14-04-2020 - 14-04-2020 | Berita
ICRON'S WEB SEMINAR

Cara Mengurangkan Impak/Kesan Dari Situasi COVID-19, Serta Gangguan Bekalan Rantaian Yang Lain. Masa Web Seminar: 09.00 CET *anda boleh melayari seminar ini menerusi zon waktu antarabangsa di tempat/ kawasan anda. Berikut adalah senarai masa beberapa negara berdasarkan susunan zon waktu antarabangsa


Singapore / Malaysia / Filipina: Jam 15.00 – 15.40
Thailand / Indonesia / Vietnam: Jam 14.00 – 14.40
Turkey: Jam 10.00 – 10.40
India: Jam 12.30 – 13.10
Australia: Jam 17.00 – 17.40