Pengumuman

Berita dan peristiwa terkini MIDES


08-04-2020 - 08-04-2020 | Berita
TATACARA PERMOHONAN MENJADI AHLI MIDES

Bagi memudahkan syarikat untuk mendaftar dan mengisi borang permohonan menjadi ahli MIDES,  berikut telah disediakan manual atau tatacara penggunaan sistem bagi mendaftar syarikat dan seterusnya melakukan permohonan menjadi ahli MIDES.  Muat Turun Dokumen