Pengumuman

Berita dan peristiwa terkini MIDES


23-01-2020 - 23-01-2020 | Berita
GERAN PEMBANGUNAN PASARAN (MARKET DEVELOPMENT GRANT MDG)

Untuk makluman para pemain industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan tempatan, jika anda terlibat di dalam sebarang pameran atau aktiviti bagi tujuan promosi eksport, anda sebenarnya boleh membuat tututan kepada MATRADE di bawah MATRADE's Exporters Training Programmes  iaitu Market Development Grant (MDG). 

Geran Pembangunan Pasaran atau Market Development Grant (MDG) adalah fasilitasi eksport dalam bentuk geran pembayaran balik. MDG diperkenalkan pada tahun 2002 dengan matlamat untuk memudahkan perbelanjaan teras pengeksport di Malaysia bagi mempromosikan produk atau perkhidmatan buatan Malaysia di peringkat global. Jumlah atau kadar maksimum siling bagi PKS Malaysia atau Small Medium Enterprise (SME), Penyedia Perkhidmatan Profesional, Persatuan Perdagangan dan Industri, Chambers of Perdagangan, Badan Profesional dan Koperasi meningkat daripada RM200,000 kepada RM300,000 setiap seumur hidup

Untuk maklumat lanjut, sila klik pada link berikut :

http://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-exporters/exporters-development/market-development-grant-mdg 

dan klik download MDG Guideline 2020