Hala Tuju KK Automotif MIDES

 

1.       Menjadikan industri Automotif satu industri yang dinamik dan berdaya saing.
 
2.       Teknologi Automotif telah banyak berubah terutamanya dalam bidang pembuatan dan lebih tertumpu kepada keupayaan intergrasi.
 
3.       Agensi kerajaan serta industri Automotif merancang strategi dan pelan tindakan yang bersesuaian, inovatif dan kreatif kearah menrealisasikan Dasar Pertahanan Negara.

    Hakcipta Terpelihara © BIP 2012