Hala Tuju KK Aero MIDES

Kumpulan KK Aero berpendapat industri aeroangkasa adalah industri yang dinamik dan berubah mengikut keperluan dan persekitaran semasa (Changing environment). Teknologi aeroangkasa telah banyak berubah terutamanya dalam bidang elektronik dan lebih tertumpu kepada keupayaan intergrasi. Strategik perniagaan juga berubah dan menuju ke arah smart partnership, merger, bought-over dan sebagainya. Agensi serta industri aeroangkasa diminta peka dengan perubahan ini dan bersedia merancang strategi dan pelan tindakan yang bersesuaian, inovatif dan kreatif kearah menrealisasikan Dasar Pertahanan Negara.

Hakcipta Terpelihara © BIP 2012