Objektif MIDES adalah :

i)     Memberi panduan dalam menentukan pembangunan industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan tempatan yang teratur dengan mengambil kira objektif Kementerian Pertahanan, agensi keselamatan dan penguatkuasaan serta negara secara keseluruhannya;

ii)     Membincangkan isu dan cabaran yang dihadapi oleh syarikat-syarikat industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan; dan

iii)     Menubuhkan satu pertubuhan syarikat-syarikat yang berasaskan industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan di Malaysia.