Aktiviti

2011

2012

1)      Mesyuarat Kumpulan Kerja Barang Guna Sama (BGS) 

Satu Mesyuarat KK BGS MIDES Bil.1/2012 telah diadakan pada 22 Mac 2012 bertempat di Bilik Mesyuarat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dan dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ Abdul Majid bin Kutiran, Pengarah Kanan Bahagian Dasar Sektoral dan Perkhidmatan Industri, MITI serta dihadiri oleh pegawai-pegawai agensi kerajaan dan swasta di bawah KK BGS MIDES.

2)     Cadangan Aktiviti Bagi Tahun 2012

Bil.

Perkara

Objektif

Tarikh

Peserta

1.

Lawatan ke Syarikat-Syarikat Ahli KK-BGS

• Mendapatkan input dan mengetahui sektor-sektor di bawah industri pertahanan; dan

• Meningkatkan kerjasama di kalangan ahli KK-BGS;

• Sebagai business matching processdi kalangan ahli KK-BGS.

Mei – Okt 2012

• Minimum sasaran ialah 30 orang peserta daripada ahli-ahli KK-BGS; dan

• Jumlah lawatan adalah tiga (3) lawatan.

2. Bengkel Peningkatan Pembangunan Kapasiti

• Untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran asas ahli dalam pengurusan syarikat melalui peningkatan kandungan pengetahuan dan penandarasan.

Jun – Nov 2012

• Minimum sasaran ialah 30 orang peserta daripada ahli-ahli KK-BGS; dan

• Jumlah bengkel adalah satu (1).

 

Hakcipta Terpelihara © BIP 2012