2011

1.

BENGKEL PEMBANGUNAN VENDOR KEMENTERIAN PERTAHANAN
Tarikh: 31 Mac 2011

2.

LAWATAN KE MIMOS BAGI MELIHAT FASILITAS TEKNOLOGITEKNOLOGI YANG TELAH DAN SEDANG DIBANGUNKAN

Tarikh: 15 Ogos 2011

3.

BENGKEL MEMUKTAMADKAN BLUEPRINT MAJLIS INDUSTRI PERTAHANAN, PENGUATKUASAAN DAN KESELAMATAN (MIDES)

Tarikh: 27 September 2011

4.

PERASMIAN RMAF/AIROD SMART PARTNERSHIP PROGRAM

Tarikh: 11 Oktober 2011

5.

PAMERAN LANGKAWI INTERNATIONAL MARITIME AND AEROSPACE EXHIBITION LIMA’11 TAHUN 2011

Tarikh: 11 Oktober 2011

6.

BENGKEL PERTAMA CADANGAN KAJIAN STUDY ON ENHANCEMENT OF RMAF CONTRACTORISATION PROGRAM

Tarikh: 2 Jun 2011

Agenda: Persembahan hasil kajian oleh MiGHT bertujuan memberi hasil kajian kepada agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab kepada Enhancement of RMAF Contractorisation Program dan dihadiri oleh pengurusan tertinggi TUDM.

7.

BENGKEL MENYELARASKAN BLUEPRINT KK AERO

Tarikh: 21 September 2011

Agenda: Bengkel membincangkan berkenaan isi kandungan blueprint Industri Pertahanan bagi sektor Aeroangkasa di bawah industri pertahanan, penguatkuasaan dan keselamatan.


RINGKASAN AKTIVITI 2011

KK Aeroangkasa MIDES akan meneruskan segala agenda yang telah dipersetujui untuk diberi tumpuan pada tahun 2011 khususnya:

 

a)       Pembangunan Sumber Manusia Industri Aeroangkasa;

b)       Tindakan dan peranan agensi kerajaan dalam membantu membangunkan industri pertahanan bidang Aeroangkasa;

c)       Pengurusan Transfer of Technology; dan

d)       Rancangan dan Kajian Keberkesanan Program Kontraktorisasi.

2012

Bagi tahun 2012, KK Aero telah merancang untuk melaksanakan perbagai program serta aktiviti bagi ahli KK Aero dengan tujuan agar program-program yang disediakan akan dapat memberi impak kepada penambahbaikan industri aeroangkasa tempatan terutamanya bagi ahli-ahli yang berdaftar di bawah MIDES seperti berikut:

 

a)        Seminar/ Bengkel Defense Personnel as Human Capital for Aerospace Industry;

b)        Seminar/ Bengkel Performance Based Contract – Concept and Implementation;

c)        Perbincangan/ Bengkel MRO and Aerospace Industry – end-user expectation;

d)        Workshop/ Seminar/ Bengkel MRO Components – Alternative Parts and Parts Manufacturing;

e)        Seminar/Bengkel System Integration; dan

f)        Bengkel/Perbincangan Keperluan Airworthiness Regulations.

Hakcipta Terpelihara © BIP 2012